Poliția română reclamată pentru abuz și tortură de către o femeie transgender

Cei care doresc să o ajute pe Anca și să sprijine demersul nostru o pot face printr-o donație
Asociația MozaiQ LGBT
Banca Transilvania
În contul de lei – RO05BTRLRONCRT0320175906
În contul de euro – RO90BTRLEURCRT0320175901
SWIFT/BIC BTRLRO22
sau
https://www.paypal.me/asociatiamozaiqlgbt
Mențiunea „Pentru Anca”
Pentru detalii, întrebări, ne puteți scrie la mozaiqlgbt@gmail.com

RO:

Poliția română reclamată pentru abuz și tortură de către o femeie transgender.

Comunicat de presă din partea asociației ACCEPT.

23 decembrie 2020

ACCEPT și MozaiQ condamnă ferm abuzul fizic și psihologic comis de un echipaj al Poliției Capitalei asupra unei femei transgender, care a început într-un mijloc de transport în comun și a continuat în cadrul Secției 2 de Poliție din București, în ziua de 20 decembrie.

Intervenția brutală din partea poliției și a jandarmeriei, care a constat în repetate agresiuni fizice și verbale, a fost înregistrată de un călător și făcută publică pe rețelele de socializare. Aceste imagini au fost preluate de televiziuni și prezentate ca materiale de știri în absența unei investigații jurnalistice care să ia în calcul perspectiva victimei, denaturând astfel realitatea.

Persoana agresată este Anca, o femeie transgender romă instituționalizată. Ea ne-a povestit că duminică, în jurul orelor 15, conflictul  a început cu injurii transfobe și homofobe pe care un grup de trei femei cisgender i le-au adresat în stația STB Aviatorilor. Pentru a evita conflictul, victima a luat un autobuz, dar a fost urmărită de acestea, care au continuat umilirea și hărțuirea verbală timp de câteva stații. Nu a existat o altercație fizică în mijlocul de transport, dar a fost solicitată intervenția poliției, pentru că Anca s-a apărat verbal în fața acestei hărțuiri. În stația STB Gara Băneasa s-a prezentat un echipaj numeros, format din Poliție și Jandarmerie, pregătiți să confrunte marele pericol social: o femeie firavă, care cântărește mai puțin de 50 de kilograme.

Anca a fost trasă cu forța afară din autobuz de un polițist, trântită la pământ, imobilizată, încătușată și băgată cu forța într-o mașină de poliție. În drum spre secție, polițiștii au făcut numeroase afirmații cu caracter transfob și homofob, precum și numeroase amenințări de internare forțată într-un spital de psihiatrie sau legate de viitoare acte de violență pe care victima le va suferi odată cu ajungerea ei în secția de poliție. De asemenea, Anca susține că a fost lovită în continuu până când a ajuns la secție,  unde acțiunile violente și abuzurile de putere nu doar că nu au încetat, ci au fost imitate de mai mulți agenți sau ofițeri de poliție, făcându-i-se inclusiv poze de către aceștia în timp ce era umilită.

Ancăi  nu i s-a permis să ceară asistență și nu i s-a prezentat niciun motiv pentru care se află la secție, fiind obligată să semneze, sub amenințare, trei procese verbale pe care nu i s-a dat voie să le citească.

„M-am simțit umilită de poliție, neapărată. Nimeni nu mi-a luat apărarea, nimeni nu a zis „de ce o trântiți așa, de ce nu stați de vorbă întâi?”. Polițistul nu a avut răbdare să înțeleagă de unde a plecat conflictul, adică de la agresiunea verbală la adresa mea ca femeie transgender. M-a durut să văd imaginile filmate și reportajele din presă, în care autoritatea statului efectiv dă cu mine de pământ. Autoritățile trebuie să aibă un altfel de comportament față de oamenii aflați într-un conflict, să afle de unde pornește un conflict și să apere adevărata victimă,” povestește Anca.

Anca, cu sprijinul Asociației ACCEPT și avocatului Cristinel Buzatu, a depus astăzi plângere penală împotriva Poliției Române, pentru purtare abuzivă și tortură. ACCEPT a însoțit-o pe Anca la INML pentru obținerea unui certificat medico-legal care să ateste abuzul asupra ei și va oferi asistență juridică de-a lungul întregului proces pentru a se asigura că abuzatorii vor fi pedepsiți conform gravității faptelor comise. Aceste acte revoltătoare nu fac decât să sublinieze încă o dată relele tratamente la care sunt supuse persoanele transgender din România în interacțiuni cu forțele de ordine.

„Cerem luarea unor măsuri ferme împotriva polițiștilor și jandarmilor care au făcut abuz de putere și au rănit atât fizic, cât și emoțional un om aflat într-o situație extrem de vulnerabilă . Poliția Română trebuie să penalizeze direct proporțional astfel de fapte și să revizuiască felul în care cei investiți cu o prea mare autoritate sunt instruiți să acționeze. Anca nu e singură și i se va face dreptate”, a declarat Patrick Brăila, activist trans și copreședintele Asociației ACCEPT.

„Cei mai vulnerabili dintre noi sunt și cei mai expuși la abuz. Poliția, deseori, nu este un aliat al persoanelor vulnerabile la discriminare și marginalizare, ci perpetuează prejudecățile majorității. Forțele de ordine trebuie să promoveze pacea socială, care nu se poate asigura prin intervenții în forță total nejustificate. Din contră, Poliția Română a fost găsită vinovată în repetate rânduri de purtarea abuzivă și tortura față de persoane vulnerabile”, a declarat avocatul Ancăi, Cristinel Buzatu.

„Imaginați-vă viața unei femei trans fără adăpost, care nu are o casă unde să se exprime liber, care este hărțuită tot timpul, oriunde, în orice fel. Ura din societate are manifestări violente asupra noastră, a femeilor trans. Iar violența împotriva Ancăi este în același timp îndreptată și împotriva mea și a tuturor femeilor transgender”, a declarat Antonella Lerca Duda, vicepreședintă MozaiQ.

„Noi o cunoaștem pe Anca de mai multă vreme și am încercat să o ajutăm de mai multe ori, violența împotriva ei nu este justificată și credem că e important să existe o susținere comunitară față de ea, în paralel cu acțiunile împotriva abuzurilor” a declarat Bianca Varga, prezentatoare a emisiunii comunitare Două Pupeze Negre.

Dată fiind situația vulnerabilă în care se află Anca din punct de vedere al locuirii, comunitatea a dat drumul unei campanii de strângere de fonduri pentru a-i putea asigura Ancăi o chirie pentru lunile dificile de iarnă care urmează. Cei interesați să doneze o pot face în conturile Asociației MozaiQ, informații disponibile pe paginile noastre de social media.

 

ENG:

Romanian law enforcement accused of harassment and abuse by a transgender woman.

Press release on behalf of NGO ACCEPT.

 Dec. 23rd 2020

ACCEPT and MozaiQ strongly condemn the physical and psychological abuses committed by Bucharest police officers against a transgender woman, abuses that began in a public means of transport and then continued in the 2nd Police Precinct in Bucharest on December 20th.

The brutal intervention of law enforcement units, which consisted in multiple physical and verbal aggressions, was recorded by a passenger of the bus and made public on different social media platforms. These images were quickly picked up by news and media outlets, only to be presented as breaking news material in the absence of a thorough journalistic investigation of the case, therefore failing to take into consideration the victims perspective and distorting the series of events.

The person undergoing these abuses was Anca, an institutionalised roma transgender woman. She has told us that Sunday, around 3pm Bucharest time (GMT+2), the conflict started when a group of three cisgender women began addressing her a multitude of transphobic and homophobic remarks and slurs in the STB bus station Aviatorilor. In an attempt to avoid conflict, Anca then got on the first bus, but was followed by the group of women who continued the verbal abuse for the remainder of the ride. There was no physical altercation at any point during these events, yet onlookers noticed Anca verbally defending herself and felt the need to call the police. In the STB bus station Gara Băneasa, a large number of law enforcement units showed up, ready to defend themselves against the “grave social danger” they were about to encounter: a frail woman weighing less than 50 kg.

 Anca was forcibly pulled out of the bus by a police officer, slammed to the ground, restrained, put in handcuffs and dragged to the police car. On the way to the precinct, the present police officers made numerous homophobic and transphobic remarks, as well as threatened to hospitalise her in a mental institution or making references to future aggressions the victim would go through once they would get to the station. Anca has stated that she was hit repeatedly while in the car until getting to the precinct, where not only were the beatings and slurs not stopped, but they were even imitated by other officers, some of whom were even permitted to take pictures of her while she was being publicly humiliated.

Anca was denied any assistance and was never given any reason as to why she had to be at the station, being threatened and forced to sign three vouchers that she was not given permission to read at any point.

“I felt humiliated by the officers, defenceless. No one stood up for me, no one asked why I was being attacked without even having the chance to talk to the officers about what was happening. The police officer did not have the patience to find out where the conflict even started from, namely a series of verbal abuses I had to endure because of my being a transgender woman. It hurt seeing the videos and news footages in which law enforcement is literally slamming me to the ground. Authorities should have a different attitude towards citizens in the midst of conflict, so to find out what that conflict truly is and to defend the real victim”, Anca states.

With the help and support of NGO ACCEPT and lawyer Cristinel Buzatu, Anca has filed a criminal complaint for abrasive behaviour and torture against the Romanian Law Enforcement. ACCEPT has accompanied Anca to INML in order to obtain a medical and legal certificate proving that she as abused, and will offer juridical assistance over the course of the entire process in order to achieve the punishment of her abusers in accordance to the aggressions they have committed. These revolting acts only further underline the unjust treatments transgender individuals in Romania have to go through when dealing with law enforcement. 

“We ask that strict measures be taken against the officers who abused their authority and hurt a person in an extremely vulnerable situation not only physically, but also emotionally. Romanian Law Enforcement should give out punishments in accordance to the gravity of these events and seriously reconsider the way in which those granted too much authority are advised to act. Anca is not alone and justice will be made for her”, states Patrick Brăila, trans activist and co-president of ACCEPT. 

“The most vulnerable of us are those most exposed to abuse. The police have oftentimes proved themselves not to be an ally of those vulnerable to discrimination and marginalisation, but instead perpetuate the prejudices of the majority. Law enforcement should promote social peace, which cannot be achieved through completely unfounded forceful interventions. On the contrary, Romanian Law Enforcement has been found guilty of abrasive behaviours and torture against vulnerable people on multiple occasions”, declares Anca’s lawyer, Cristinel Buzatu. 

“Imagine the life of a homeless trans woman, a woman who has no space where she could express herself, a woman that is constantly harassed all the time, anywhere she would go, in any way possible. Society’s hate has violent outbursts against us, transgender women. And the violence against Anca is simultaneously targeted at not only her, but at me and all trans women”, states Antonella Lerca Duda, vicepresident of NGO MozaiQ.

 “We have known Anca for a longer time now and we have tried to help her multiple times, and the violence that she has experienced is completely unfounded, so we believe that it is important that there be more community support for her, especially during the actions that are being taken against her aggressors” Bianca Varga, the presenter of community show Două Pupeze Negre, declared.

 Given the vulnerable situation in which Anca has found herself tied up in in regards to her being homeless, the community has started a crowdfunding campaign in order to try to raise enough money for Anca to rent a room and have a shelter during the harsh upcoming winter months. Those willing to help and donate can do so in the bank accounts of MozaiQ, whereby more information is available on all our social media pages.

For those wanting to help Anca and support our initiative, they can do so through a donation.

Asociația MozaiQ LGBT
Banca Transilvania
Bank account in RON – RO05BTRLRONCRT0320175906
Bank account in EURO – RO90BTRLEURCRT0320175901

SWIFT/BIC BTRLRO22
or
https://www.paypal.me/asociatiamozaiqlgbt
Mention „Pentru Anca”
For details or questions feel free to contact mozaiqlgbt@gmail.com.

You may also like

Leave a Reply